ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ Ψυχοθεραπευτική μέθοδος που σκοπεύει στην ενοποίηση της ζωής.

Όπως δηλώνει και το όνομα της μεθόδου η ψυχοθεραπευτική αυτή μέθοδος σκοπεύει στην ενοποίηση της ζωής.

Η Βιοσύνθεση δουλεύει με την διαμόρφωση του εαυτού μας σε σωματική ανάπτυξη, εξέλιξη της προσωπικότητος και πνευματικής ακεραιότητας. Το αντικείμενο της δουλειάς που κάνει η Βιοσύνθεση είναι να ενοποιήσει τις τρείς ουσιώδεις όψεις της ανθρώπινης ύπαρξης :  σωματικό επίπεδο, ψυχολογική εμπειρία και πνευματική πεμπτουσία.

Η δουλειά με το σώμα στηρίζεται στις αρχές της εμβρυολογίας. Στόχος είναι να ενοποιήσουμετον τρόπο αναπνοής, τον μυικό τόνο και την έκφραση του συναισθήματος, να τα εναρμονίσουμε έτσι ώστε να λειτουργούν μαζί  ολοκληρωμένα.

Η Βιοσύνθεση δουλεύει με τις κινήσεις όπως με τον ρυθμικό τρόπο της ρυθμικής αναπνοής για να απελευθερώσει καταπιεσμένες καταστάσεις και να ενεργοποιήσει ποιότητες της ψυχής. Όταν δουλεύουμε με την ψυχή ο στόχος είναι να ενοποιήσουμε το συναίσθημα, τη λογική και την δράση. Αυτοί είναι οι 3 πλέον σημαντικοί παράγοντες που σχηματίζουν ένα άτομο. Συνεχώς επιδρούν ο ένας  στον άλλο κι επίσης και τα 3 μαζί συνεχώς επηρεάζουν την δυναμική ροή του σώματος.

Η Βιοσύνθεση επίσης συνδέεται με το κρυμμένο τραύμα καθώς και με την σωματική συνήχηση και διαπροσωπική παρουσία.

Το πνευματικό κομμάτι της Βιοσύνθεσης δίνει έμφαση στην συναίσθηση για τον εαυτό και για τους άλλους. Βασίζεται στην θεωρία ότι οι ποιότητες της πεμπτουσίας μας χρειάζεται να «γειώνονται» στην καθημερινότητα.

Η Βιοσύνθεση είναι μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης η οποία αναγνωρίζει το άτομο ως μοναδικό και πολυδιάστατο.

Στη Βιοσύνθεση, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την σωματική, ψυχολογική και πνευματική κατανόηση να προσλαμβάνει την σκόπιμη γλώσσα του ατόμου με διαισθητικό τρόπο, χωρίς να επιβάλλει φόρμες ή να κάνει ερμηνείες για το τι και πώς ένας άνθρωπος πρέπει να είναι.