ΥΠΝΩΣΗ Μέθοδος για να μιλήσουμε κατευθείαν στο υποσυνείδητο του εγκεφάλου

Η ύπνωση είναι ένα υπέροχο και δυνατό εργαλείο στα χέρια ενός ειδικευμένου υπνοθεραπευτή. Το μυαλό μας λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Αυτά είναι το συνειδητό και υποσυνείδητο. Η ύπνωση είναι απλώς μια μέθοδος με την οποία προσωρινά παρακάμπτουμε το συνειδητό μέρος του νού έτσι ώστε να μιλήσουμε κατευθείαν στο υποσυνείδητο μέρος.
Όταν αυτό το καταφέρουμε τότε αρχίζουμε τις υποβολές.

Ο συνειδητός νούς έχει 4 λειτουργίες :
1) Είναι αναλυτικός, προσανατολισμένος να λύνει προβλήματα
2) Είναι το λογικό μέρος του νού, βρίσκει την αιτία που συμβαίνουν πράγματα
3) Δίνει την δύναμη της θέλησης η οποία όμως δεν είναι μόνιμη αλλά ένα ξέσπασμα αποφασιστικότητος
4) Έχει την προσωρινή ή βραχυπρόθεσμη μνήμη.

Ο υποσυνείδητος νούς αντιπροσωπεύει ποιος και τι είστε. Εκεί εδρεύουν….
1) Συνήθειες –καλές, κακές και χρήσιμες
2) Συναισθήματα
3) Μακροπρόθεσμη και μόνιμη μνήμη

Κάνοντας θετικές, αποδεκτές υποβολές κατ’ευθείαν στο υποσυνείδητο όταν ο πελάτης πραγματικά θέλει αυτές οι αλλαγές να συμβούν, τότε η αλλαγή μπορεί να γίνει γρήγορα.
Η ύπνωση χρειάζεται δύο πράγματα. Το ένα είναι ένας ικανός υπνοθεραπευτής. Το άλλο είναι ο πελάτης ο οποίος είναι έτοιμος και δεκτικός να κάνει θετικές αλλαγές στη ζωή του. Είναι ομαδική προσπάθεια μεταξύ πελάτη και υπνοθεραπευτή.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων που μπορεί κάποιος να διορθώσει για μια καλύτερη καθημερινότητα είναι η διακοπή καπνίσματος και η απώλεια βάρους